ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 5 อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ IT

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 5 อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ IT วิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร และคณะ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอบรม 1 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาพโดย : พีรพัฒน์ พรหมปาน / ไตรเพชร พลดี

(Visited 90 times, 1 visits today)

About The Author

Peerapat Prompan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (หัวหน้าฝ่าย) สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3333 ต่อ 5103 E-Mail : peerapat@sru.ac.th

You might be interested in