ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ วิทยากรโดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 15-16 และ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาพโดย : พีรพัฒน์ พรหมปาน / ไตรเพชร พลดี

สามารถชมเทปบันทึกวิดีโอการฝึกอบรม หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ ได้ดังต่อไปนี้

 

 

(Visited 167 times, 1 visits today)

About The Author

Peerapat Prompan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (หัวหน้าฝ่าย) สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3333 ต่อ 5103 E-Mail : peerapat@sru.ac.th

You might be interested in